Öğrenci Danışmanlığı

01. Sorumluluk

02. Korku-kaygı

03. Hedef Belirleme

04. Hafıza Teknikleri

05. Zihin Haritalama ile Etkin Öğrenme

06. Motivasyon

07. Sınırlar ve Disiplin

08. Ders Çalışma Planı

09. Dikkat çalışmaları

10. Kariyer Koçluğu

Edim Öğrenci Danışmanlığı; Psikolojik danışmanlık, kariyer planlama ve öğrenci koçluğu hizmetlerini kapsamaktadır. Her bir hizmetin uzmanı ayrıdır. Görüşmeler, öğrenciye özel  ve gerektiğinde ailenin de katılımı ile yapılır.

KARİYER PLANLAMA

 • OKUL SEÇİMİ

Okul seçimi, gencin hayata hazırlanma sürecinde alacağı etkiler ve yaşayacağı etkileşimler bakımından önemli bir role sahip.

Okul seçiminin doğru yapılabilmesi için ailenin beklentileri ile öğrencinin kişisel özellikleri, yetenekleri ve tercihlerinin detaylandırılması ve ortak noktaları besleyecek okulların tespit edilmesi gerekir.

Okul  seçim danışmanlığında, daha önce uygulanmadıysa, Çoklu zeka alanları profili, Öğrenme stilleri profili ve Çalışma Davranışı Belirleme testleri uygulandıktan sonra süreç en fazla 4 görüşmede tamamlanıyor. Öğrenciler görüşmelere anne ve babalarıyla birlikte katılıyorlar.

 

 • ALAN SEÇİMİ

Lise öğrencilerinin önemli bir bölümünün uzunca bir süre zihnini meşgul eden ve bazen kendilerini kaybolmuş hissetmelerine sebep olan bir süreç.

“çevrem ne der?”, “ailem öyle istiyor?”, “bu dersler zor”,  “şu dersin öğretmenini sevmiyorum”, arkadaşım bunu seçti”… gibi pek de rasyonel olmayan ve kısa sürede kararın tekrar gözden geçirilmesine sebep olabilecek kriterler doğrultusunda alan tercihi yapılmamalıdır.

Alan seçimi, öğrencinin yetenekleri, ilgi alanları ve geleceği için belirlediği değerler arasında analiz yapılarak ve bu analizler ışığında ailenin görüşü alınarak yapılmalıdır.

Alan seçimi sırasında özellikle öğrencinin öğretmenlerinin (özellikle matematik ve felsefe) öğrenci hakkındaki gözlemlerinin öğrenilmesi de önemlidir.

Alan seçimi danışmanlığında, daha önce uygulanmadıysa, 16pf KIM, Kendini değerlendirme envanteri, Mesleki olgunluk ölçeği ve Akademik  Benlik Kavramı Ölçeği, Holland Kişilik Envanteri, Hedef ve Strateji belirleme testleri uygulandıktan sonra süreç en fazla 4 görüşmede tamamlanıyor.

 

 • ÜNİVERSİTE TERCİHİ

 

İdeal tercih listesine ulaşılabilmesi için öğrencinin geçmiş öğrencilik hikayesinin öğrenilmesi, gelecekle ilgili hayallerinin ve heyecanlarının doğru anlaşılması önemlidir.

Bir diğer önemli husus ise tercih danışmanın yetkinliğidir.

Üniversite tercih danışmanının, meslekler, dünyada ve ülkemizde geleceğin mesleği olmaya aday meslekler, üniversiteler ve bölümler konusunda kapsamlı bilgiye sahip,  YÖK istatistiklerini yıllara göre projeksiyonlar yaparak değerlendirebilecek, tercih sıralaması tekniğine hakim olması gerekir.

Tercih listesi oluşturulurken, öğrenciyi yetenekleri ve değerleri açısından anlamaya yardımcı olacak testler dışında karar alma tekniklerinden de faydalanılması önemlidir.

Bu  program 6 görüşmeden oluşuyor. İlk ve son görüşmeye anne baba ve genç birlikte katılıyor. Diğer görüşmeler gençle birlikte yapılıyor.

KULLANILAN TEST VE ENVANTERLER

 • Çoklu Zeka Alanları Profili
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Ders Çalışma Yöntemi Tespit Testi
 • Hedef ve Strateji Belirleme Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği
 • Akademik Benlik Kavrama Ölçeği
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri
 • Dikkat Ölçme Testleri
  • Burdon Dikkat Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi
 • Sınav Tutumu Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Sosyal Uyum Envanteri
 • 16PF Kişilik Envanteri
 • Ebeveyn Tutumları Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
Son haberleri bilmek ister misiniz?

Abone Ol