11. sınıf 9. Sınıf Genel TYT

9 – 10 ve 11 Sınıf Programları TYT ve YKS Hazırlık Programları

9, 10 ve 11. SINIF PROGRAMLARI (TYT ve YKS HAZIRLIK PROGRAMLARI)

Lise ara sınıf programları, okul derslerine destek sağlayarak akademik temeli sağlamlaştırmayı ve okul notlarını yüksek tutmayı hedeflemenin yanında üniversite hazırlık sürecini kolaylaştırmayı da hedefler.
Program, 6-8 kişilik butik sınıflarda bilgiyi öğrenciye aktarırken öğrencinin çalışmalarını yakından ve günü gününe takip eden, potansiyellerini ve kapasitelerini doğru şekilde kullanmalarına destek olan, bütüncül bir yaklaşım sunar.

Sınav Hazırlığında Bütüncül Yaklaşım
Üniversite sınavı, öğrencilerin sahip olduğu bilgileri, zamanı ve duygularını yönetebilme becerilerini ölçer. Dolayısıyla bu maraton sonunda çocukların başarılı olmaları sadece sınavı kazanmalarına değil hazırlık sürecini zihinsel, bedensel ve duygusal olarak doğru biçimde geçirmelerine de bağlıdır. Bu da sınava hazırlanma aşamasında bütüncül bir yaklaşım benimsemiş olmayı gerektirir. Çünkü “başarı” bütüncül değilse sürdürülebilir de değildir.

Başarının bütüncül olması ne demek?
Sınava hazırlanmak sadece zihinsel değil bedensel ve duygusal da bir süreçtir. Biz de her çocuğun beden, zihin ve duygulardan oluştuğunu kabul ederek bütüncül bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Nasıl?
Sınava hazırlarken öğrencilerimizi bir yandan bilgi ile buluşturuyor diğer yandan bir bütün olarak kucaklıyoruz; onların her dönemdeki bedensel ve duygusal ihtiyaçlarını bilerek programları oluşturuyoruz. Özellikle, duygu – davranış – düşünce sarmalının bu uzun yolculukta ahenkle yönetilmesi gerektiğinin farkındayız. Bazen davranışı, bazen duyguyu, kimi zaman da düşünceyi değiştirerek sürecin hem öğrenci hem de veli için konforlu geçmesini sağlıyoruz.

Öğrenci Bu Dönemde Ne Yaşar?
Orta ergenlik dönemi çocuğun hormonlarında dalgalanmaların devam ettiği, duygusal “gel-git”lerinin sıkça yaşandığı, aile ile çatışmaların görüldüğü bu nedenle bütüncül yaklaşıma en çok ihtiyaç duyulan dönemdir.
Çocuğun hormonlarında dalgalanmalar devam etse de bu onun için tanıdık bir durumdur. Dolayısıyla bu “gel-git”li süreci yönetmek onun için daha kolaydır.
Entelektüel merak ve akıl yürütme, yargılama becerilerindeki belirgin artış hayatı, inançlarını, duruşunu, yaşam felsefesini, kendisinin ve ailesinin değerlerini sorgulamasına neden olur. Bunların sonucunda da her şeyin en doğrusunu ve en iyisini kendisinin bildiğine, her şeyi halledebileceğine olan inançları çok yüksektir.
Bu dönemde çocuk, ebeveynlerinden uzaklaşma eğilimindedir; içe kapanmaya ve kendisiyle ilgili konularda ailesini dışarıda bırakmaya daha yatkındır.
15-16 yaşlarında aile dışında var olma isteği, bir gruba ait olma ve kabul görme arzusu ergenler için akran ve arkadaşların önemini oldukça artırır. Aile etkisinin yerini arkadaşların alması ebeveyn ve ergen arasında çatışmalara neden olabilir.

İhtiyaca Yönelik Ders Planlaması
Tüm bu süreç boyunca öğrencinin bedensel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarının anlaşılması ve destek olunması önemlidir. Bu nedenle ders planlaması yapmadan önce öğrencilerimiz,

  • Akademik yetkinlik testi,
  • Çalışma davranışları,
  • Kendini değerlendirme envanteri,
  • Holland Kişilik testleri uygulanarak değerlendirilir. Sonuçlar öğrenci ve veli ile yorumlanır. Sonrasında ihtiyaçlara yönelik ders planlamaları yapılır.

TYT HAZIRLIK PROGRAMI
LGS sınavından sonra öğrenciler önemli bir maratondan çıktıkları için 9. sınıfta ders çalışma disiplinleri bozulabilir, o yılın konularını üstün körü, sınıf geçecek düzeyde edinerek geçiştirmek eğiliminde olabilirler. Ancak 9. sınıftaki gevşeme ve deformasyon ne yazık ki 10. ve 11. sınıf tutumlarına da sirayet eder. Oysa üniversite sınavının ilk basamağı olan ve sınav puanının %40’lık bölümünü oluşturan TYT sınavında daha başarılı olmak için 9. ve 10. sınıf kazanımlarının tam öğrenilmesi çok önemlidir.

TYT sınav yapısı bilgilerin anlaşılması, üzerine çalışılması, pratik kazanılması ve pekiştirilmiş olması üzerine kuruludur. Sınavın bu beklentisini karşılamak için ise sadece son bir yıldaki çaba yeterli olmaz. İşte bu nedenle “mutlu TYT” yoktur. Ama öğrenciler tam gevşeme ya da her yıl sanki yarın sınav varmış gibi yüksek tempolu bir çalışma arasında seçim yapmak zorunda değildir. Güçlü ve zayıf yanlarına hâkim olurlarsa hangi ders için ne kadar zaman ayırmaları gerektiğini de planlayabilirler. Böylece yorulmadan ama belli bir rutin içindeki çalışma planıyla “mutlu TYT” yolunda sağlıklı şekilde devam edebilirler.

Bu doğrultuda biz de ders programlarımızı hazırlarken öğrencinin kendisinin düzenli çalışmayla başarabileceği derslerden ziyade zorlanacağı ve geçmiş ve gelecek temel bilgileri detaylı olarak vermemiz gereken dersleri belirliyoruz.

 9. Sınıf

 

DERS DERS SÜRESİ DERS RİTMİ
MATEMATİK 120 DK HER HAFTA
TÜRKÇE 60 DK HER HAFTA
FİZİK 60 DK HER HAFTA
KİMYA 60 DK HER HAFTA
BİYOLOJİ 60 DK HER HAFTA

 

Öğrenciler tüm derslere katılabilir ya da ders seçebilirler.
Grup dersleri haricinde isterlerse özel ders de alabilirler.
Öğrenciler zorlandıkları derslerden hafta içi ve hafta sonu birebir etüt alabilir.
Öğrencilerin çalışmaları ve performansları bağlı oldukları mentor öğretmen tarafından her akşam, birebir değerlendirme görüşmeleri ile her hafta takip edilir.
Sınıf kontenjanı: Gruplar 5/ 6 kişiliktir.
Ders günleri ve süreleri: Hafta sonu 1 gün 4 saat, hafta içi 1 gün okuldan sonra 2 saat gelerek derslere katılabilirler.

10. Sınıf

DERS DERS SÜRESİ DERS RİTMİ
MATEMATİK 120 DK HER HAFTA
TÜRKÇE 60 DK HER HAFTA
FİZİK 120 dk HER HAFTA
KİMYA 120 dk HER HAFTA
BİYOLOJİ 60 DK HER HAFTA

 

Öğrenciler grup dersleri haricinde isterlerse özel ders de alabilirler.
Sınıf kontenjanı: Gruplar maksimum 8 kişiliktir.
Ders günleri ve süreleri: Hafta sonu 1 gün 4 saat, hafta içi 2 gün okuldan sonra 2’şer saat gelerek derslere katılabilirler.

YKS HAZIRLIK PROGRAMI
11. sınıf üniversite sınavına hazırlığın ilk yılı olarak görülmelidir. Kazanımlar YKS’nin ikinci aşaması olan ve yerleştirme puanının % 60’lık bölümünü oluşturan konuların en önemlilerini kapsar. Ayrıca bu yılın not ortalamasının yüksek olması için alt yapıda hiçbir açık kalmadan konuların öğrenilmesi gerekir.

11. Sınıf / Sayısal
Sayısal dersler açısından yoğun ve zorlayıcı bir yıldır. Bu yıl bir yandan 9. ve 10. sınıf matematik konularını tekrar ederken bir yandan da 11. sınıf derslerine ağırlık verilir.
Diğer sayısal derslerde ise geçmiş yıllardan sadece bu yıl anlatacağımız bir konuya hizmet edenleri tekrarlarız.
Her hafta yaptığımız deneme sınavları ile öğrencilerin 9. ve 10. sınıf konularını hatırlamalarını, süre ve sınav yönetimini bu yıldan öğrenmeleri için çalışırız. Gelişim izleme sınavları ile de bu yılın kazanımlarını ölçeriz.

DERS DERS SÜRESİ DERS RİTMİ
MATEMATİK 9-10 120 DK HER HAFTA
MATEMATİK 11 120 DK HER HAFTA
TÜRKÇE 60 DK HER HAFTA
FİZİK 120 DK HER HAFTA
KİMYA 120 DK HER HAFTA
BİYOLOJİ 120 DK HER HAFTA
GEOMETRİ 60 DK HER HAFTA

 

Öğrenciler tüm derslere katılabilir ya da ders seçebilirler.
Grup dersleri haricinde isterlerse özel ders de alabilirler.
Öğrenciler zorlandıkları derslerden hafta içi ve hafta sonu birebir etüt alabilir.
Öğrencilerin çalışmaları ve performansları bağlı oldukları mentor öğretmen tarafından her akşam, birebir değerlendirme görüşmeleri ile her hafta takip edilir.
Sınıf kontenjanı: Gruplar 8 kişiliktir.
Ders günleri ve süreleri: Dersler hafta içi 2 gün okul sonrası, hafta sonu 2 gün 4’er saatlik derslerle uygulanır.
Dersler 50 dk, 15 dk ara, 55 dk blok ders sistemi ile uygulanır.

11. Sınıf / Eşit Ağırlık
Eşit ağırlık öğrencisinin rakipleri arasında öne geçebilmesi için matematik dersine hâkim olması gerekir. Bu nedenle bu yıl programın ağırlığı matematikte olmalıdır.
Coğrafya ise öğrencilerin zorlandığı ikinci derstir. Coğrafya konularını 9. sınıftan başlayarak anlatırız. Türkçe dersleri ise dil bilgisi ve edebiyat anlatılacak şekilde planlanır.
Her hafta yaptığımız deneme sınavları ile öğrencilerin 9. ve 10. sınıf konularını hatırlamalarını, süre ve sınav yönetimini bu yıldan öğrenmelerine çalışırız. Gelişim izleme sınavları ile de bu yılın kazanımlarını ölçeriz.

DERS DERS SÜRESİ DERS RİTMİ
MATEMATİK 9-10 120 DK HER HAFTA
MATEMATİK 11 120 DK HER HAFTA
TÜRKÇE 120 DK HER HAFTA
COĞRAFYA 120 DK HER HAFTA
GEOMETRİ 120 DK HER HAFTA

 

Öğrenciler tüm derslere katılabilir ya da ders seçebilirler.
Grup dersleri haricinde isterlerse özel ders de alabilirler.
Öğrenciler zorlandıkları derslerden hafta içi ve hafta sonu birebir etüt alabilir.
Öğrencilerin çalışmaları ve performansları bağlı oldukları mentor öğretmen tarafından her akşam, birebir değerlendirme görüşmeleri ile her hafta takip edilir.
Sınıf kontenjanı: Gruplar 8 kişiliktir.
Ders günleri ve süreleri:
Dersler hafta içi 2 gün okul sonrası, hafta sonu 2 gün 4’er saatlik derslerle uygulanır.
Dersler 50 dk, 15 dk ara, 55 dk blok ders sistemi ile uygulanır.

 

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Devamını Oku

post-image
Genel Yaz kampları

LGS Yaz kampı

Lgs yaz kampı LGS hazırlık sürecinde temel bilgilerden oluşan, 5 kişilik butik sınıflarda çalışma davranışlarının yakından takip edildiği, akademik bilgi birikimi analizlerinin yapıldığı, öz...
Devamını Oku