12. Sınıf YKS 8. sınıf LGS Banner Genel

Sınav Hazırlığı Destek Programları

SINAV HAZIRLIĞI DESTEK PROGRAMLARI

Sınava hazırlanmak her çocuk için zorlu bir maraton… Bu maraton sonunda çocukların başarılı olmaları sadece sınavı kazanmalarına değil hazırlık sürecini zihinsel, bedensel ve duygusal olarak doğru biçimde geçirmelerine de bağlı. Çünkü “başarı” bütüncül olmadığında sürdürülebilir değil.

Bu doğrultuda öğrencilerin sınava hazırlık sürecindeki ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, her seviyeden öğrencinin ihtiyacına yönelik, potansiyelini ve kapasitesini tam kullanmasına yardımcı olan, bütüncül yaklaşımımıza uygun destek programları oluşturuyoruz.

 1. DENEME ATÖLYESİ (8. ve 12. SINIF)
 2. ONLİNE DERS
 3. ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
 4. KARİYER PLANLAMA
 5. ÜNİVERSİTE TERCİHİ

1. DENEME ATÖLYESİ (8. ve 12. SINIF)

Deneme Atölyesi, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde nokta atışlı, sınava uyumlu ve farklı yayınlardan soru çözmelerini sağlayan, deneme sonuçlarını kapsamlı bir analizle yorumlayan sınav destek programıdır.

Merkezi sınavlara hazırlıkta ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra ölçülen verinin de sağlıklı analiz edilmesi çok önemlidir; veriler doğru sorular, besleyici yorumlarla desteklenmezse istenilen katkıyı sağlamak da mümkün olmaz. Dolayısıyla Deneme Atölyesi sınavlara okulda veya evde özel derslerle hazırlanan, gittikleri kurumlarda tek yayından deneme sınavı uygulanan öğrencilerin oluşabilecek ölçme ve değerlendirme açığını kapatmayı hedefler.

Uygulama

 • Her hafta deneme sınavı uygulanır. Yıl boyunca toplam 50 deneme sınavı yapılır.
 • Dört deneme sınavı sonrasında yapılan analiz görüşmesinde veli ve öğrenci bilgilendirilir, çalışma tavsiyeleri ile desteklenir.
 • Sömestr tatili öncesindeki bütün deneme sınavlarının sonuçlarından elde edilen analiz doğrultusunda, öğrencinin geliştirmesi gereken konulara göre kaliteli yayınların havuzundan seçilmiş sorulardan oluşan kişiye özel soru bankası hazırlanır ve basılır.
 • Merkezi sınavlara bir ay kala, ikinci dönemde yapılan bütün sınavların sonuçları üzerinden son analizler yapılır ve analiz sonuçlarına göre yine kişiye özel soru bankası basılır.

 

 2. ONLINE DERS 

Tüm dersleri kapsayan program, kurumumuza ulaşamayan ama öğretmenlerimizin deneyim ve birikiminden faydalanmak isteyen; takip sistemimize, analiz, değerlendirme ve planlama, strateji belirleme konusunda bizden destek isteyen öğrenciler için geliştirilmiştir.

Uygulama

 • Bizi aradığınızda ön bilgileri alır ve evinize yapacağımız ziyaret için veya online ön görüşme için randevu belirleriz.
 • Bir eğitim danışmanı sizi evinizde ziyaret eder veya online görüşme yapar.  Bu görüşmenin amacı öğrencinin eğitim geçmişi, bugünkü durumu, çalışma davranışları ve hedefleri konusunda bilgi edinmektir. Bir diğer amacımız ise öğrencinin online derste verim alıp alamayacağını belirlemektir. Verimli olmayacağını belirlediğimiz öğrencilerle çalışmaya devam etmeyiz.
 • Sonraki adım eldeki bilgiler doğrultusunda öğrenci için en uygun öğretmenin seçilmesi ve ders gün ve saatlerinin belirlenmesidir.
 • Öğrenci ile online buluşan her öğretmen dersin sonunda ödev verecektir. Ödevler kurumumuzda görev yapan mentor öğretmene ulaşır. Mentor öğretmen ödev uygulamasının takibini yine online olacak şekilde günü gününe yapar.
 • Dersler çift kamera ve kamera açık bir sitemle, öğrencinin aktif katılımı sağlanarak yapılır. Kamera açmayı kabul etmeyen öğrenciler ile derslere devam edilmez.
 • Öğrencinin o gün yapamadığı sorular öğretmenlere ulaştırılır ve çözümlerin öğrenciye iletilmesi sağlanır.
 • Bir ekibin üyesi olan ve birbirini tanıyan öğretmenlerle çalışmak özellikle merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için çok önemlidir. Bu öğrencinin gelişimi için hızlı geribildirim ve kolay iş birliği sağlayacaktır. Veliler açısından da öğrenci hakkında genel değerlendirme alınabilmesi ve mentor öğretmen ile daha sık görüşülebilmesi bakımından kolaylık sağlar.
 • Öğrenci online olarak Edim’de yapılan “Gelişim Değerlendirme Sınavı”na ve tüm “Türkiye Geneli Deneme Sınavları”na katılır.

 

 • Alınan her özel dersin süresi 1,5 saat, ücreti 400 TL’dir.
 • Öğrenci katıldığı her sınav için 30 TL ücret öder.
 • Online etüt, mentor desteği, aylık analiz toplantıları ücretsizdir.
 • Deneme sınavlarından yapılan analizler doğrultusunda oluşturulacak öğrenciye özel çalışma kitabı ücreti 250 TL’dir. Kişiye özel yılda iki adet kitap basılır, toplam ücret 500 TL’dir.
 • İhtiyaç duyulması halinde konu tekrarı ve soru çözümü için evde destek olacak bir asistan da görevlendirilir. Bu uygulamanın ücreti, talebin kaç gün olacağına karar verildikten sonra ayrıca belirlenecektir.

3. ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Öğrenci danışmanlığı psikolojik danışmanlık, kariyer planlama ve öğrenci koçluğu hizmetlerini kapsamaktadır. Her bir hizmetin uzmanı ayrıdır. Görüşmeler, öğrenciye özel ve gerektiğinde ailenin de katılımı ile yapılır.

4. KARİYER PLANLAMA

 • Okul seçimi

Okul seçimi, gencin hayata hazırlanma sürecinde alacağı etkiler ve yaşayacağı etkileşimler bakımından önemli bir role sahiptir.

Okul seçiminin doğru yapılabilmesi için ailenin beklentileri ile öğrencinin kişisel özellikleri, yetenekleri ve tercihlerinin detaylandırılması ve ortak noktaları besleyecek okulların tespit edilmesi gerekir.

Okul seçimi danışmanlığında, daha önce uygulanmadıysa, Çoklu Zeka Zlanları Profili, Öğrenme Stilleri Profili ve Çalışma Davranışı Belirleme testleri uygulandıktan sonra süreç en fazla üç görüşmede tamamlanır.

Öğrenciler görüşmelere anne ve babalarıyla birlikte katılır.

.

 Alan seçimi

Alan seçimi lise öğrencilerinin önemli bir bölümünün uzunca bir süre zihnini meşgul eden ve bazen kendilerini kaybolmuş hissetmelerine sebep olan bir süreçtir. Alan tercihi yaparken öğrencilerin genel eğilimi rasyonel olmayan “Çevrem ne der?”, “Ailem öyle istiyor?”, “Bu dersler zor”, “Şu dersin öğretmenini sevmiyorum”, “Arkadaşım bunu seçti” gibi kısa sürede kararını tekrar gözden geçirmesine sebep olabilecek kriterler doğrultusunda olabiliyor. Ancak bu süreçte önemli olan öğrencinin yetenekleri, ilgi alanları ve geleceği için belirlediği değerler arasında analiz yapılması ve bu analizler ışığında ailenin görüşünün de alınmasıdır.

Alan seçimi sırasında özellikle öğrencinin öğretmenlerinin (özellikle Matematik ve Felsefe) öğrenci hakkındaki gözlemlerinin öğrenilmesi de önemlidir.

Alan seçimi danışmanlığında, daha önce uygulanmadıysa, Kendini değerlendirme envanteri, Mesleki olgunluk ölçeği ve Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Holland Kişilik Envanteri, Hedef ve Strateji Belirleme testleri uygulandıktan sonra süreç en fazla 3 görüşmede tamamlanıyor.

5. ÜNİVERSİTE TERCİHİ

İdeal tercih listesine ulaşılabilmesi için öğrencinin geçmiş öğrencilik hikâyesinin öğrenilmesi, gelecekle ilgili hayallerinin ve heyecanlarının doğru anlaşılması önemlidir.
Bir diğer önemli husus ise tercih danışmanın yetkinliğidir.
Üniversite tercih danışmanının, meslekler, dünyada ve ülkemizde geleceğin mesleği olmaya aday meslekler, üniversiteler ve bölümler konusunda kapsamlı bilgiye sahip, YÖK istatistiklerini yıllara göre projeksiyonlar yaparak değerlendirebilecek, tercih sıralaması tekniğine hâkim olması gerekir.
Tercih listesi oluşturulurken, öğrenciyi yetenekleri ve değerleri açısından anlamaya yardımcı olacak testler dışında karar alma tekniklerinden de faydalanılması önemlidir.
Program üç görüşmeden oluşur. İlk ve son görüşmeye anne, baba ve öğrenci birlikte katılır. İkinci görüşme ise sadece öğrenci ile yapılır.

 

 Kullanılan Test ve Envanterler

 • Çoklu Zekâ Alanları Profili
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Ders Çalışma Yöntemi Tespit Testi
 • Hedef ve Strateji Belirleme Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Ölçeği
 • Akademik Benlik Kavrama Ölçeği
 • Holland Mesleki Tercih Envanteri
 • Dikkat Ölçme Testleri
  • Burdon Dikkat Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi
 • Sınav Tutumu Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Sosyal Uyum Envanteri
 • Ebeveyn Tutumları Ölçeği
 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Devamını Oku

post-image
Genel Yaz kampları

LGS Yaz kampı

Lgs yaz kampı LGS hazırlık sürecinde temel bilgilerden oluşan, 5 kişilik butik sınıflarda çalışma davranışlarının yakından takip edildiği, akademik bilgi birikimi analizlerinin yapıldığı, öz...
Devamını Oku