4. ve 5. Sınıf Genel

4. ve 5. SINIF / KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME EĞİTİMLERİ (Matematik ve Okuma – Okuduğunu Anlama)

4. ve 5. SINIF / KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME EĞİTİMLERİ (Matematik ve Okuma – Okuduğunu Anlama)

  1. ve 5. sınıf programları, okul derslerine destek sağlamanın ötesinde öğrencinin öğrenme becerisini kazanması üzerine yoğunlaşır.

Öğrenci ile birebir yapılan derslerden oluşan program, öğrencinin çalışmalarını yakından ve günü gününe takip eden, potansiyellerini ve kapasitelerini doğru şekilde kullanmalarına destek olan, bütüncül bir yaklaşım sunar.

Akademik Başarıda Bütüncül Yaklaşım
Çocuğun akademik başarısı okul yolculuğunun önemli bir parçası… Ancak sanılanın aksine sadece notlarının yüksek olması ve her sınavı başarıyla geçmesi akademik başarının tek göstergesi değil. Çocuğun bu süreci zihinsel, bedensel ve duygusal olarak da doğru biçimde geçirmesi gerekir. Çünkü “başarı” bütüncül bir yaklaşımla ele alınmadığında sürdürülebilir olmaz.

Başarının bütüncül olması ne demek?
Başarı sadece zihinsel değil bedensel ve duygusal da bir süreçtir. Biz de her çocuğun beden, zihin ve duygulardan oluştuğunu kabul ederek bütüncül bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Nasıl?
Öğrencilerimizi bir yandan bilgi ile buluşturuyor diğer yandan bir bütün olarak kucaklıyoruz; onların her dönemdeki bedensel ve duygusal ihtiyaçlarını bilerek programları oluşturuyoruz. Duygu – davranış – düşünce sarmalının bu uzun yolculukta ahenkle yönetilmesi gerektiğinin farkındayız.

Bu süreçte veliler ile de iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Edim’in tecrübesi ve sizin iş birliğinizle çocuğunuzun mutluluğunu öncelik alarak başarı sağlamanın önemine inanıyoruz.
4. ve 5. Sınıf Öğrencisi Neler Yaşar?
Bu dönem çocukluğun son yıllarıdır. Hızla uzamaya başlarlar ve kasları güçlenir. Çok enerji harcadıkları için yetişkinlere yakın kaloriye gereksinimleri vardır ve 10-11 saat uyumaları gerekir.

  1. sınıf öğrencisi net bir zaman kavramı geliştirmeye, sebep-sonuç ilişkisi kurmaya, problem saptamaya, problemlere alternatif çözüm bulmaya ve bunun sonuçları hakkında karar vermeye başlar.
  2. sınıf öğrencisi ise artık soyut düşünebilir. Dikkat gelişimi sürer; yoğun dikkat gerektiren konularda 20-25 dakika, ilgi alanındaki konularda ise daha uzun süre çalışabilir.

Dokuz yaşından itibaren sözlü beceri kendini gösterir. Bu dönemde zihin gücü en az beden gücü kadar hızla gelişir. Öğrenci bu dönemde kendi kendine çalışma, öğrenme ve araştırma yapma becerisi kazanır.

Bu dönemin sonunda bazı çocuklar büyükler kadar iyi ve hızlı okuyabilir. Okumanın yanında yazma becerileri de gelişir; yazı ile kendilerini anlatabilirler. Etraflarında olup bitenleri öğrenmeye ve bilgi edinmeye karşı büyük ilgi duyarlar.

Sayısal sembollerin ve matematiksel işlemlerin hayattaki karşılıklarını anlamlandırırlar.
Duygusal olarak meraklı, kaygılı, korkulu; vücut gelişimi ve güzelliği konusunda duyarlı ve özenli oldukları görülür.

Ders Programı
Program, Matematik ve Okuma – Okuduğunu Anlama derslerinden oluşur.

Ders Süreci Nasıl İşler?
Dersler öznel özellikleri anlamak ve öğrenci ile yakın temas kurabilmek için sadece birebir yapılır.
İlkokulun son yılı olan 4. sınıfa gelmiş öğrencinin etkin ders dinleme, anlamadığını sorma, not tutma, ders tekrarı ve ödev yapma becerilerini kazanması için destek çalışmalar yapılır.
Matematik derslerinde öğrencilerin matematik sorularını okuyup anlaması ve işlem yeteneğini geliştirmesi üzerine çalışılır.
Okuma – Okuduğunu Anlama dersinde dikkat, odaklanma analizleri ile öğrencinin geliştirmesi gereken yanlar belirlenerek destek olunur.
4. sınıf aynı zamanda özel okulların bursluluk sınavlarını uyguladıkları bir yıldır. Yapılan tüm çalışmalar bu sınavlarda öğrencilerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlar.

Ders Süresi:
Matematik dersi hafta 2 gün 60’ar dakikadır. 40 dakika konu anlatımı, 10 dakika ara, 20 dakika tekrar şeklinde uygulanır.
Okuma – Okuduğunu Anlama dersi haftada 2 gün 60’ar dakikadır.

 

 

 

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Devamını Oku

post-image
Genel Yaz kampları

LGS Yaz kampı

Lgs yaz kampı LGS hazırlık sürecinde temel bilgilerden oluşan, 5 kişilik butik sınıflarda çalışma davranışlarının yakından takip edildiği, akademik bilgi birikimi analizlerinin yapıldığı, öz...
Devamını Oku